Schrijven in eenvoudig Nederlands

diner Schrijven in eenvoudig NederlandsIedereen krijgt te maken met de teksten. Vaak zijn het boodschappen die je moet lezen en begrijpen. De blauwe enveloppen, post van het energiebedrijf of een website van de bank. Er zijn fijnere dingen om je mee bezig te houden, maar het is prettig als iedere Nederlander deze teksten begrijpt! Zorg daarom voor teksten van een taalniveau dat iedereen begrijpt: schrijf in ‘Eenvoudig Nederlands’. 95% van de Nederlanders begrijpt teksten op het ‘eenvoudig-Nederlands-niveau B1′.
Er is een meetlat ontwikkeld om het taalniveau van een tekst te bepalen. Het taalniveau geeft de moeilijkheidsgraad aan. Dit niveau meet je door te kijken naar o.a. lengte van zinnen, moeilijkheid van woorden, opbouw van de tekst.

Verschillende niveaus
Niveau A1 is het laagste niveau. Gevolgd door A2, B1, B2, C1 en C2. Het laatste niveau is leesbaar voor maar een paar procent van de Nederlandse bevolking. Niveau B1 is het niveau dat 95% van de Nederlanders begrijpt. Als je burgers, klanten, bezoekers op die manier aanspreekt, weet je zeker dat ze je boodschap begrijpen.

Kenmerken van eenvoudig Nederlands:

  • Zinnen van gemiddeld 10 woorden
  • Niet te veel lange zinnen
  • Duidelijke woorden
  • Overzichtelijke opbouw van de tekst
  • Hoofdgedachte aan het begin van de tekst
  • Eén boodschap per zin
  • De taal van de lezer

Eenvoudig taal, maar niet kinderachtig!
Hier een voorbeeld van een tekst op B1-niveau:
‘U denkt erover te stoppen met roken. Deze folder helpt u daarbij. Er staan adviezen in om te stoppen met roken. Ook vindt u er oefeningen die u kunnen helpen bij het stoppen.’

Dit is een duidelijk, rustig tekstje. Veel bedrijven en instanties communiceren met hun klanten op C1-niveau. Dat zorgt voor veel irritatie en onduidelijkheid. Klanten moeten duidelijk te lezen krijgen wat er van ze wordt verwacht. Geen jargon, geen vaagheden, geen ontkenningen: heldere taal, overzichtelijk weergegeven, taal die iedereen begrijpt.

Meer informatie vindt je op de website van Bureau Taal

Reageren uitgeschakeld

Filed under communicatie, Nederlands, taal

Comments are closed.

Time executed 0 seconds